Helyum Gazı Hakkında

Helyum gazının karakteristik özellikleri :

Yerli üretimi yoktur

Yanıcı ve parlayıcı değildir, Renksizdir

Makro ölçüde bile atomik özelliklerini gösterir

Isı iletkenliği çok yüksektir

Tüm elementler arasında en düşük erime ve kaynama sıcaklığına sahiptir

Sıvı fazda, doğada bilinen en soğuk elementtir, en soğuk kriyojendir (-269 )  

Helyum gazı kullanım alanları :  

Balon gazı olarak zeplin ve balonlarda  

Kaçak testlerinde, kaçak kontrol gazı olarak  

Sıvı fazda, MRI ve NMR cihazlarında ve düşük sıcaklık araştırmalarında

İnert gaz olarak kaynak uygulamalarında  

Lazer uygulamaları ve analitik cihazlarda  

Solunum gazı olarak derin dalış tüplerinde  

Sıvı roket yakıtı sıkıştırmada  

Süpersonik rüzgar tünellerinde  

Germanyum ve silisyum kristallerinin yapımında  

Titanyum ve zirkonyum eldesinde  

Nükleer reaktörlerin soğutulmasında